Ikon för Rikstermbanken

duration

svensk term: duration
definition:

mått på genomsnittlig löptid och ränterisk i en räntefond

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista