Ikon för Rikstermbanken

derivat

svensk term: derivat
definition:

riskhanteringsinstrument vars värde bestäms av underliggande värdepapper, exempelvis optioner och terminer

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista