Ikon för Rikstermbanken

beta

svensk term: beta
definition:

mått på fondens känslighet för svängningar på marknaden

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista