Ikon för Rikstermbanken

andelsvärde

svenska termer: andelsvärde
NAV-kurs
förklaring:

Värdet på en fondandel beräknas som fondens alla tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnader dividerat med antalet andelar. Normalt värderas fondens innehav och andelsvärdet räknas om varje börsdag.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista