Ikon för Rikstermbanken

alternativ investeringsfond

svenska termer: alternativ investeringsfond
AIF
definition:

alla typer av förvaltade fonder som inte är värdepappersfonder (UCITS-fonder)

exempel:

Exempel på alternativa fonder är specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder (som placerar direkt i fastigheter).

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista