Ikon för Rikstermbanken

UCITS

svensk term: UCITS
förklaring:

Benämning på fonder som omfattas av ett EG-direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att driva verksamhet i samtliga EU-länder.

engelska termer: Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities
UCITS
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista