Ikon för Rikstermbanken

TKA

svenska termer: TKA
totalkostnadsandel
definition:

mått för totala kostnader inklusive förvaltningsavgifter, skatter och transaktionskostnader (courtage)

anmärkning:

Måttet uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista