Ikon för Rikstermbanken

P/E-tal

svensk term: P/E-tal
definition:

akties aktuella börskurs dividerad med företagets vinst per aktie

anmärkning:

Detta är ett nyckeltal för att värdera företag och aktiers börskurs.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista