Ikon för Rikstermbanken

Net Asset Value

svenska termer: Net Asset Value
NAV
definition:

marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för avgifter och delat med antalet fondandelar

se även:
engelska termer: Net Asset Value
NAV
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista