Ikon för Rikstermbanken

överavkastning

svensk term: överavkastning
definition:

avkastning som är högre än referensindexets avkastning

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista