Ikon för Rikstermbanken

årlig avgift

svensk term: årlig avgift
förklaring:

Ett, i Europa, vedertaget mått för att visa totalt erlagda avgifter, exklusive transaktionskostnader, i en fond. Begreppet årlig avgift har ersatt det tidigare måttet TER.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista