Ikon för Rikstermbanken

tvåwell

svensk term: tvåwell
förklaring:

Två vågskikt, tre planskikt. Ger starka lådor.

 
källa: Svenska Wellpappföreningen, SWIF: Vanliga branschord | 2016