Ikon för Rikstermbanken

stansad låda

svensk term: stansad låda
förklaring:

En vanlig kategori av wellpappförpackningar. En mer avancerad förpackning som ställer högre krav på måttnoggrannhet. Stansas i plan- eller rotationsstans.

se även:
 
källa: Svenska Wellpappföreningen, SWIF: Vanliga branschord | 2016