Ikon för Rikstermbanken

screentryck

svensk term: screentryck
förklaring:

Vanlig tryckmetod för förstklassigt tryck i små upplagor.

 
källa: Svenska Wellpappföreningen, SWIF: Vanliga branschord | 2016