Ikon för Rikstermbanken

grynpipig ost

svenska termer: grynpipig ost
småpipig ost
förklaring:

Ostens pipor är många och små.

exempel:

Hushållsost®

 
källa: Ostfrämjandet: Ostordboken