Ikon för Rikstermbanken

fetthalt

svenska termer: fetthalt
fetthalt i torrsubstansen
förklaring:

Ostens fetthalt anges numera oftast med viktprocent. Fortfarande används av kvalitetskontrollskäl även den tekniska benämningen ”fetthalt i torrsubstansen” (med plus-tecken) av ysterierna.

Sambandet framgår av följande sammanställning

(- Språklig benämning; viktprocent; fetthalt i torrsubstans):

- Lättost; cirka 10 %; 20+

- Lättost halvfet; cirka 17 %; 30+

- Normalfet/helfet; cirka 28 %; 45+

- Gräddost; cirka 38 %; 60+

 
källa: Ostfrämjandet: Ostordboken