Ikon för Rikstermbanken

chymosin

svensk term: chymosin
definition:

enzym som finns i löpe och som påverkar mjölkens kasein så att detta övergår till en icke vattenlöslig form

anmärkning:

Till följd härav koagulerar mjölken.

 
källa: Ostfrämjandet: Ostordboken