Ikon för Rikstermbanken

Runmärket

svensk term: Runmärket
förklaring:

Var ett kvalitetsmärke för svensk ost, som utgjorde basen för den kontroll av ostens kvalitet som bedrevs av Kontrollanstalten för Mejeriprodukter och Ägg (KMÄ). KMÄ ingick som del i det statliga prisregleringssystem som försvann 1991.

 
källa: Ostfrämjandet: Ostordboken