Ikon för Rikstermbanken

uppgraderad biogas

svensk term: uppgraderad biogas
definition:

biogas som förädlats till naturgaskvalitet

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34