Ikon för Rikstermbanken

kvotplikt för biodrivmedel

svensk term: kvotplikt för biodrivmedel
förklaring:

Den som är kvotpliktig ska se till att en viss andel av kvotpliktig volym fossila drivmedel

utgörs av biodrivmedel. Kvotpliktiga är de företag som är skattskyldiga för fossila bränslen.

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34