Ikon för Rikstermbanken

fordonsgas

svensk term: fordonsgas
definition:

fasblandning (huvudsakligen metan av fossilt och/eller förnybart ursprung) som används som drivmedel till metangasdrivna fordon

engelska termer: CNG
CBG
compressed biogas
compressed natural gas
 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34