Ikon för Rikstermbanken

flytande metan

svensk term: flytande metan
förklaring:

Samlingsnamn för flytande naturgas, flytande biogas och annan kondenserad förnybar metan. Termen används primärt i tekniska sammanhang.

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34