Ikon för Rikstermbanken

förgasning

svensk term: förgasning
definition:

teknik där syntesgas (kolmonoxid och vätgas) bildas genom kontrollerad upphettning av biomassa

anmärkning:

Biogas kan framställas genom metanisering av syntesgasen.

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34