Ikon för Rikstermbanken

cirkulär ekonomi

svensk term: cirkulär ekonomi
förklaring:

Bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara.

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34