Ikon för Rikstermbanken

biogas

svensk term: biogas
definition:

bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34