Ikon för Rikstermbanken

biogödsel

svensk term: biogödsel
definition:

rötrest från samrötningsanläggningar (biogasanläggningar som kan röta olika typer av organiskt material, t.ex. källsorterat matavfall, slakteriavfall, gödsel och energigrödor) eller gårdsanläggningar

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34