Ikon för Rikstermbanken

biodrivmedel

svensk term: biodrivmedel
definition:

fordonsbränsle som framställs från biomassa

 
källa: Energigas Sverige: Förslag till nationell biogasstrategi | 2015, Ordlista, s. 34