Ikon för Rikstermbanken

värdekärna

svensk term: värdekärna
definition:

område med höga naturvärden som bedöms ha stor betydelse för växter och djur

anmärkning:

Storleken på en värdekärna kan variera från mycket liten till i sällsynta fall flera hundra hektar. Begreppet värdekärna är centralt, eftersom grundkravet för naturvårdsavtal, biotopskyddsområde och naturreservat är att området innehåller en värdekärna. Värdekärnor kan vara nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden. Dessa kan man hitta i Skogens pärlor på Skogsstyrelsens webbplats. Det kan även vara skogsområden som inte är klassade som nyckelbiotoper, men som har en eller flera av kännetecknen för skog med höga naturvärden. Ibland hittar man värdekärnorna bland NO‐ och NS-områden i gröna skogsbruksplaner.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33