Ikon för Rikstermbanken

utvecklingsbara naturvärden

svensk term: utvecklingsbara naturvärden
förklaring:

Skog som på sikt kan utveckla och förstärka en närbelägen värdekärnas naturvärden eller kunna få höga naturvärden och bli nyckelbiotop.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33