Ikon för Rikstermbanken

urea

svensk term: urea
förklaring:

Hindrar skadesvampen kemiskt vid behandling mot rotröta.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33