Ikon för Rikstermbanken

underentreprenör

svensk term: underentreprenör
definition:

skogsentreprenör som anlitas av annan skogsentreprenör

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33