Ikon för Rikstermbanken

tillsvidareanställning

svensk term: tillsvidareanställning
definition:

anställningsform enligt gällande kollektivavtal

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33