Ikon för Rikstermbanken

sumpskog

svensk term: sumpskog
definition:

skog på blöt mark där träden i moget stadium har en medelhöjd av minst 3 m och trädens krontäckningsgrad är minst 30 %

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33