Ikon för Rikstermbanken

substrat

svensk term: substrat
definition:

det material i vilken organismer växer

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33