Ikon för Rikstermbanken

småskogsbruk

svensk term: småskogsbruk
definition:

skogsbruk bedrivet i mindre skala utan särskild förvaltningsorganisation

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33