Ikon för Rikstermbanken

skyddsdikning

svensk term: skyddsdikning
definition:

skogsdikning efter slutavverkning i syfte att förhindra oacceptabel höjning av grundvattennivån

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33