Ikon för Rikstermbanken

skyddsbehandling av virkesvältor

svensk term: skyddsbehandling av virkesvältor
definition:

behandling av lagrat rundvirke med kemiska bekämpningsmedel

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33