Ikon för Rikstermbanken

skogscertifiering

svensk term: skogscertifiering
definition:

garanti för att skogsbruk bedrivs enligt en given standard

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33