Ikon för Rikstermbanken

pergamentsvamp

svensk term: pergamentsvamp
förklaring:

Konkurrerar ut skadesvampen vid behandling mot rotröta.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33