Ikon för Rikstermbanken

nemoral zon

svensk term: nemoral zon
förklaring:

Södra lövskogsregionen.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33