Ikon för Rikstermbanken

naturlig störningsdynamik

svensk term: naturlig störningsdynamik
definition:

de störningar av typen brand, storm eller insektsangrepp som naturligt stör en given skogstyp

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33