Ikon för Rikstermbanken

kulturstubbe

svensk term: kulturstubbe
definition:

yräd som kapas i brösthöjd (1,3m )

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33