Ikon för Rikstermbanken

kulturlämning

svensk term: kulturlämning
definition:

lämning som inte är kulturlämning men som omfattas av hänsynsreglerna i § 30 SVL och som är preciserade i de allmänna råden

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33