Ikon för Rikstermbanken

kantzon

svensk term: kantzon
definition:

skogsbeklädd zon som gränsar mot angränsande ägoslag

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33