Ikon för Rikstermbanken

kalmark

svensk term: kalmark
definition:

skogsmark som är kal eller där träd och skogsplantor ej fyller kraven på ett återbeskogat bestånd

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33