Ikon för Rikstermbanken

impediment

svenska termer: impediment
skogligt impediment
definition:

skogsmark med en virkesproducerande förmåga under en skogskubikmeter per hektar och år

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33