Ikon för Rikstermbanken

hyggesbränning

svensk term: hyggesbränning
definition:

nränning efter avverkning i syfte att skapa förutsättningar för föryngring och naturvård

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33