Ikon för Rikstermbanken

högstubbe

svensk term: högstubbe
definition:

avsevärt högre stubbe än normalt, som i naturvårdssyfte lämnats kvar efter avverkning

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33