Ikon för Rikstermbanken

höga naturvärden

svensk term: höga naturvärden
definition:

skog med naturvärden av nyckelbiotopskvalitet

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33