Ikon för Rikstermbanken

fuktig skogsmark

svensk term: fuktig skogsmark
definition:

skogsmark med riklig vattentillgång

anmärkning:

Grundvattenytan på mindre än 1 meters djup.

 
källa: Svenska PEFC: Begrepp och definitioner, Bilaga B, s. 24–33